• Aktualności

      • PROJEKT POLONISTYCZNY „PODRÓŻ Z MAŁYM KSIĘCIEM”

      •        Uczniowie klas siódmych wyruszyli w niezwykłą podróż z Małym Księciem. Zapoznali się z biografią Antoine᾿a de Saint-Exupéry᾿ego, przygotowali opis wędrówki Małego Księcia po planetach, wykonali rysunki i makiety przedstawiające podróż bohatera, zrobili zakładki do książek z charakterystyką postaci i najważniejszymi sentencjami. Stworzyli także portrety Małego Księcia w programie Minecraft oraz przygotowali obrazy bohaterów lektury z wykorzystaniem długopisów 3D. Na zakończenie wzięli udział w testach podsumowujących znajomość treści lektury. Pracowali bardzo wytrwale, a efekty ich prac mogliśmy zobaczyć na tablicy na parterze.

       Klasy VII A i VII C miały możliwość obejrzenia spektaklu pt. „Mały Książę” w Scenie Relax w Warszawie.

                   Uczniowie przekonali się, że utwór jest ponadczasowy i nadal skłania do refleksji nad życiem człowieka. Z pewnością zapamiętają na długo cytat: „Dobrze się widzi tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

                   W realizacji projektu wykorzystano sprzęt z programu „Laboratoria Przyszłości”.

        

                                           Opiekunowie: M. Nurkowska, R. Szlezyngier, A. Trojakowska-Ciura

      • LATO W MIEŚCIE 2024

      • Akcja Lato w Mieście kierowana jest przez Prezydenta Miasta Pruszkowa do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, w terminie od 24 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.

        

       Organizacja zajęć odbędzie się wg. poniższego harmonogramu:

       Zapisy przyjmują szkoły, które w wybranym terminie organizują wypoczynek (tabela powyżej). Zapisy odbywają się w godzinach pracy sekretariatu. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

       Pracownicy sekretariatu danej szkoły będą przyjmować maksymalnie 3 karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku składane przez jedną osobę.

       Uczestnikami akcji mogą być uczniowie klas 1-4 pruszkowskich szkół podstawowych oraz uczniowie klas 1-4 mający stałe miejsce zamieszkania w Pruszkowie.

       W każdej ze szkół planowane jest utworzenie 4 grup liczących po 15 uczestników. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa Nr 2, w której zostanie utworzonych 6 grup.

       Czas trwania zajęć - 8.00 – 16.00.

       Odpłatność za udział w półkoloniach wynosi 300 zł za tydzień.

       W trakcie pobytu organizatorzy zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, gry i zabawy sportowe, wycieczki, wyjścia na basen, zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje oraz 2 posiłki w tym II śniadanie i obiad.

       Program wypoczynku będzie realizowany z udziałem wielu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Pruszkowa: Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk”, Pruszkowie Centrum Kultury i Sportu, Książnica Pruszkowska, Miejska Pływalnia „Kapry”, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska.


       Link do strony miasta

       https://www.pruszkow.pl/oswiata/edukacja/aktualnosci-edukacja/lato-w-miescie-2024/

        

       Akcja współfinansowana jest z budżetu Urzędu Miasta Pruszkowa.

       Koordynatorem przebiegu akcji jest Wydział Edukacji UM

        

       Karta kwalfikacyjna uczestnika wypoczynku 2024_Pruszkow.pdf

      • ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

      • Uczniowie klas 4-7 naszej szkoły na lekcjach języka polskiego wykazali się niezwykłą kreatywnością i przygotowali figurki bohaterów literackich. Wykorzystali rolki z papieru toaletowego i różne materiały plastyczne. Wykonując swoje prace, mieli możliwość przypomnienia sobie treści ulubionych książek i utrwalenia opisu postaci. Każdy uczeń uzasadniał wybór bohatera. Na zajęcia języka polskiego jako obcego  dzieci przyniosły wybrane przez siebie książki, czytały ich fragmenty, opowiadały o bohaterach utworów, a także odpowiadały na pytania pozostałych uczestników lekcji. Dzięki temu zachęciły kolegów do zapoznania się z nieznanymi im lekturami.

                               Opiekunowie: M. Nurkowska, H. Sniahir, R. Szlezyngier, A. Trojakowska-Ciura, B. Zdunek

      • WIZYTA BOGÓW GRECKICH W NASZEJ SZKOLE

      • W ramach podsumowania cyklu lekcji związanych z mitologią uczniowie wcielili się w wybranego przez siebie greckiego bohatera. Przygotowali piękne stroje oraz atrybuty. To było ciekawe zakończenie spotkań z mitologią.

                               Opiekunowie: M. Nurkowska, A. Trojakowska-Ciura, B. Zdunek

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44
    • 227586893
     telefony komórkowe Szkoły: 500 641 804; 500 641 796
    • ul. Obrońców Pokoju 44
     05-800 Pruszków
     Poland
    • W czasie ferii oraz wakacji szkoła jest czynna dla interesantów
     w godzinach 8:00 - 14:00.
     W piątki interesantów nie przyjmujemy - jest to dzień wewnętrzny placówki.
   • Logowanie