• Z kart historii...

  • „Wszystko, co tylko istnieje, ma swoją historię, którą winniśmy
   skrzętnie notować i przekazywać potomnym.”
  • Z kart historii...

    • 1955
     • Rozpoczęcie budowy szkoły - ósmej szkoły podstawowej w Pruszkowie.

    • 1958
     • Oddanie do użytku nowej szkoły, o której mówiono "Szkoła-pałac" czy "Szkoła-ogród".

    • 1958
     • W miejscu, gdzie dziś stoi duża sala gimnastyczna był odkryty basen, a obok alpinarium.

    • 1958
     • Kierownictwo nad placówką obejmuje pan Wacław Szablewski (1957 - 1972).  

      Wicedyrektorzy:

      Helena Michalak

      Janina Biernacka

      Zofia Michalak

      Kazimierz Sejdak

      Andrzej Rydzewski

      Janina Lepa

       

    • 1962
     • Nadanie szkole imienia Władysława Broniewskiego. W uroczystościach, które miały miejsce 29 września, brała udział pani Wanda Broniewska - żona poety.

    • 1962
     • Pani Wanda Broniewska wbija gwóźdź w drzewce sztandaru i wpisuje się do księgi sztandarowej .

    • 1965
     • Wybudowanie basenu, który po po ponad trzydziestu latach zostaje likwidowany (nie udało się go zadaszyć, brak odpowiedniego odpływu).

    • 1967
     • Zorganizowanie w naszej szkole Wystawy Postępu Pedagogicznego. Szkoła Podstawowa nr 8 przez długi czas jest w Pruszkowie szkołą wiodącą ze względu na szerokie zastosowanie środków poglądowych.

    • 1973
     • Powołanie na stanowisko kierownika pana Andrzeja Rydzewskiego (1973 - 1977).

      Wicedyrektorzy:

      Zofia Michalak

      Stanisława Kończak

      Andrzej Szolc

    • 1977
     • Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez panią Stanisławę Kończak (1978 - 1977).

      Wicedyrektorzy:

      Wiesław Osiecki

    • 1978
     • Dyrektorem szkoły zostaje pani Halina Ostrzycka (1978 - 1981).

      Wicedyrektorzy:

      Stanisława Kończak

      Alicja Baran

      W czasie pełnienia przez nią funkcji przeprowadzony zostaje kapitalny remont podstawowych instalacji wewnątrz budynku oraz remont elewacji zewnętrznej. W tym czasie wielu nauczycieli uzupełnia wykształcenie.

      Powstanie nowych osiedli mieszkaniowych powoduje znaczny wzrost liczby uczniów. Decyzją dyrekcji powstają filie szkoły w lokalach udostępnionych przez Pruszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową  i Technikum Mechaniczne w Pruszkowie.

      Obchody 30 - lecia istnienia szkoły.

    • 1981
     • Objęcie stanowiska dyrektora przez panią Elżbietę Gierlach (1981 - 1991).

      Wicedyrektorzy:

      Stanisława Kończak

      Alicja Baran

    • 1991
     • Wyłonienie, w wyniku konkursu, nowego dyrektora szkoły. Funkcję tę pełni pan Zdzisław Sipiera (1991 - 1996).

      Wicedyrektorzy:

      Alicja Baran

      Mariusz Piklikiewicz

      Rok 1991 to rozpoczęcie starań dyrektora o rozbudowę szkoły.

      Założenie Społecznego Komitetu Rozbudowy szkoły Podstawowej Nr 8.

    • 1994
     • Oddanie do użytku nowych szatni dla uczniów - 8 marca 1994r.

    • 1996
     • Ponowne objęcie stanowiska dyrektora przez panią Elżbietę Gierlach (1996 - 2001).

      Wicedyrektorzy:

      Lucyna Rutkowska

      Mariusz Piklikiewicz

      W czasie pełnienia przez nią funkcji szkoła systematycznie przekształca się w placówkę z oddziałami integracyjnymi.

    • 1998
     • Reaktywowanie Społecznego Komitetu Rozbudowy i Modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 8 - podjęcie decyzji o wpłacaniu dobrowolnych składek przez rodziców naszych uczniów oraz pracowników szkoły.

      Obchody 40 - lecia szkoły.

    • 1999
     • Powstaje pierwsza klasa integracyjna. Wychowawstwo tej klasy obejmuje pani Barbara Duplaga

    • 2000
     • Zorganizowanie w naszej szkole I Forum Oświatowego w Pruszkowie w dniu 8 stycznia 2001r. Spotkanie dotyczyło nauczania integracyjnego. Zgromadziło wiele znakomitości  i specjalistów z dziedziny integracji z całego województwa mazowieckiego. Dzielono się swoimi opiniami, doświadczeniami.

    • 2001
     • Objęcie stanowiska dyrektora przez panią Lucynę Rutkowską.

      Wicedyrektorzy:

      Mariusz Piklikiewicz

      Magdalena Kulmaczewska

      Hanna Zając

    • 2002
     • 19 kwietnia 2002 roku otrzymaliśmy błogosławieństwo naszego papieża: "Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Nauczycielom i Uczniom Szkoły Podstawowej nr8 w Pruszkowie wzywając obfitości łask Bożych"

      Wizyta w szkole pedagogów z Danii. Mieliśmy możliwość podzielenia się swoimi umiejętnościami, prezentując Metodę Dobrego Startu opracowaną przez Martę Bogdanowicz. Nasza integracjia wzbudziła zainteresowanie gości, którzy również dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

    • 2003
     • Dzięki staraniom dyrekcji i pomocy finansowej władz miasta zostało zaadaptowane jedno ze strych pomieszczeń szkoły, w których powstała nowa pracownia lekcyjna - sala nr 10.

    • 2005
     • Oddanie do użytku wybudowanej ze środków gmninnych nowej sali gimnastycznej. Nowoczesny obiekt w pełni przystosowany został dla osób niepełnosprawnych.

      Zakupienie z funduszu Społecznego Komitetu Rozbudowy i Modernizacji Szkoły sprzętu sportowego, wykładziny ochronnej, wyposażenia pomieszczeń takich jak pokój nauczycielski, pokój woźnych, rozbieralnie, łazienki, magazynek sportowy.

      Wyremontowanie starej sali gimnastycznej.

      Dokonanie przebudowy nawierzchni boisk przy szkole. Powstało pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, pełnowymiarowe do koszykówki, skocznię w dal i dwutorową bieżnię.

    • 2006
     • Odnowienie sali do zajęć gimnastyki korekcyjnej i zakupienie nowego wyposażenia.

      Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu nasza szkoła otrzymała środki dydaktyczne ułatwiające  kształcenie uczniów oraz specjalistyczny sprzęt dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m. in.:

      - programy do diagnozy słuchu i mowy,

      - sprzęt specjalistyczny do wyposażenia gabinetu logopedycznego

    • 2007
     • 2 marca 2007r. odbyło się w naszej szkole Pruszkowskie Forum Integracyjne, które zgromadziło wielu nauczycieli, dyrektorów, rodziców oraz dzieci ze szkół i przedszkoli. Obecni byli także przedstawiciele władz miasta oraz władz powiatowych. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr. Danuta Al-Khamisy.

      Stworzenie nowej pracowni informatycznej - sala 46. Wyposażenie sali w nowoczesny sprzęt komputerowy dzięki środkom EFS.

      Przekazanie przez EFS sprzętu służącego rewalidacji i kształceniu uczniów niewidomych i słabo widzących.

    • 2008
     • Przystosowanie budynku szkoły do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych ruchowo: budowa podjazdów, nowych toalet, windy.

      Stworzenie Pracowni Poznawania Świata - instalacja sprzętu do symulacji polisensorycznej dzięki środkom EFS.

      Unowocześnienie pracowni informatycznej  - sala 27 i 46 - wymiana sprzętu komputerowego.

      Obchody 50 - lecia istnienia szkoły.

    • 2013
     • Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez panią Magdalenę Kulmaczewską .

      Wicedyrektorzy:

      Hanna Zając

      Iwona Prostacka

      Diana Olszewska

      Joanna Knobloch

    • 2014
     • 14 października 2014 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej świetlicy szkolnej, która została nadbudowana nad starą salą gimnastyczną. Dzięki czemu zyskaliśmy przestrzenny i nowocześnie wyposażony obiekt.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44
   • 227586893
    telefony komórkowe Szkoły: 500 641 804; 500 641 796
   • ul. Obrońców Pokoju 44
    05-800 Pruszków
    Poland
   • W czasie ferii oraz wakacji szkoła jest czynna dla interesantów
    w godzinach 8:00 - 14:00.
    W piątki interesantów nie przyjmujemy - jest to dzień wewnętrzny placówki.
  • Logowanie