• Aktualności

      • Lato w mieście - harmonogram

      • Godziny trwania lata w mieście: 8:00 - 16:00.

       W załączeniu zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (będą robione zdjęcia)

       Jadłospis:

       Za nami pierwszy tydzień akcji „Lato w mieście”

       Uczestnicy spędzili ten czas kreatywnie, aktywnie. Wycieczka do Frajdalandii, wyjścia do CKiS, wspinaczka, różnego rodzaju warsztaty, zajęcia muzyczno – ruchowe, zabawy z animatorami, uczestnictwo w spotkaniu ze Strażą Miejską, wyjścia integracyjne, nie pozwoliły dzieciom na nudę.

       Koniec pierwszego tygodnia zakończył się dyskoteką, rozdaniem dyplomów i nagród uczestnikom, którzy brali udział w tygodniu półkolonii.

       Dzieci z niecierpliwością oczekują drugiego tygodnia akcji „Lato w mieście”, który będzie również ciekawy, pełen wrażeń.

      • WYCIECZKA SZKOLNA KL.3a I 3b

      • Uczniowie klas 3a i 3b integrowali się, rozwijali zainteresowania przyrodnicze oraz sportowe poprzez czynny udział w obserwacjach przyrodniczych i zajęciach sportowych na terenie Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie.

      • BEZPIECZNIE, ZDROWO I SPORTOWO...PIKNIK RODZINNY

      • 8 czerwca  2024 roku odbył się niesamowity Piknik Rodzinny połączony ze zbiórką charytatywną  dla naszej uczennicy Poli. To było niezwykłe spotkanie, pełne radości i dobrej zabawy. Cały program pikniku był naprawdę bogaty i różnorodny. Uczestnicy mogli wziąć udział w wielu grach, zabawach, które dostarczyły mnóstwo rozrywki. Nie zabrakło także emocjonującego turnieju piłki siatkowej, podczas którego wszyscy mogli pokazać swoje umiejętności sportowe. Mogliśmy także podziwiać występy naszych wspaniałych uczniów, którzy zachwycili publiczność swoimi popisami i zapewnili wspaniałą rozrywkę recytatorską i muzyczną. Wśród atrakcji znalazły się także liczne licytacje od cudownych darczyńców.

       Dla najmłodszych uczestników pikniku przygotowano dmuchańce, na których mogli się wyszaleć i cieszyć beztroską zabawą.

       Na pikniku pojawił się także wyjątkowy gość – Prezydent Miasta Pruszkowa pan Piotr Bąk, który również wziął udział w licytacjach oraz kibice Znicza Pruszków – Pruszkowscy Fanatycy, którzy przygotowali wspaniały, specjalny pokaz dla Poli.   

       Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią tego wyjątkowego wydarzenia i wspierać Polę. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział i przyczynili się do tego wspaniałego sukcesu.

       Pola, chcielibyśmy Ci powiedzieć, że jesteśmy z Tobą i wspieramy Cię na Twojej drodze do zdrowia, jesteś niezwykłą osobą i masz ogromne wsparcie ze strony naszej społeczności, niech Twoja determinacja i uśmiech towarzyszą Ci zawsze.

       Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na rehabilitację Poli.

       Dziękujemy!!!

      • W ŚWIECIE „TAJEMNICZEGO OGRODU”

      • Uczniowie klas piątych po zapoznaniu się z treścią lektury pt. „Tajemniczy ogród” stworzyli wyjątkowe koszulki nawiązujące do historii bohaterów utworu. Dodatkowo uczniowie klasy V A pod opieką p. Pauliny Godlewskiej zasadzili nasiona, tworząc własny ogród. Dzięki temu mogli poczuć jak Mary, Colin i Dick.

                   Opiekunowie: P. Godlewska, M. Nurkowska, A. Trojakowska-Ciura, B. Zdunek

      • PODSUMOWANIE INNOWACJI „CHWILE Z ORTOGRAFIĄ”

      • Uczniowie klas piątych poprzez naukę i zabawę utrwalili znajomość zasad ortograficznych. Przygotowali lapbooki ortograficzne, ortogramy, wykonali wiele ćwiczeń systematyzujących omawiane treści oraz poznali elementy kodowania. Wzięli także udział w konkursie ortograficznym „Mistrz Ortografii”. Oto wyniki:

       - I miejsce - Jessika Blaszyńska kl. V B,

       - II miejsce (ex aequo) - Magdalena Bajan kl. V C, Maja Plewko kl. V C,

       - III miejsce - Zuzanna Kozak kl. V C,

       - wyróżnienie - Nadia Borucińska kl. V C.

       Efekty wszystkich działań uczniów można zobaczyć w poniższej prezentacji.

                                           Opiekunowie: M. Nurkowska, A. Trojakowska-Ciura, B. Zdunek

      • PROJEKT POLONISTYCZNY „PODRÓŻ Z MAŁYM KSIĘCIEM”

      •        Uczniowie klas siódmych wyruszyli w niezwykłą podróż z Małym Księciem. Zapoznali się z biografią Antoine᾿a de Saint-Exupéry᾿ego, przygotowali opis wędrówki Małego Księcia po planetach, wykonali rysunki i makiety przedstawiające podróż bohatera, zrobili zakładki do książek z charakterystyką postaci i najważniejszymi sentencjami. Stworzyli także portrety Małego Księcia w programie Minecraft oraz przygotowali obrazy bohaterów lektury z wykorzystaniem długopisów 3D. Na zakończenie wzięli udział w testach podsumowujących znajomość treści lektury. Pracowali bardzo wytrwale, a efekty ich prac mogliśmy zobaczyć na tablicy na parterze.

       Klasy VII A i VII C miały możliwość obejrzenia spektaklu pt. „Mały Książę” w Scenie Relax w Warszawie.

                   Uczniowie przekonali się, że utwór jest ponadczasowy i nadal skłania do refleksji nad życiem człowieka. Z pewnością zapamiętają na długo cytat: „Dobrze się widzi tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

                   W realizacji projektu wykorzystano sprzęt z programu „Laboratoria Przyszłości”.

        

                                           Opiekunowie: M. Nurkowska, R. Szlezyngier, A. Trojakowska-Ciura

      • LATO W MIEŚCIE 2024

      • Akcja Lato w Mieście kierowana jest przez Prezydenta Miasta Pruszkowa do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, w terminie od 24 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.

        

       Organizacja zajęć odbędzie się wg. poniższego harmonogramu:

       Zapisy przyjmują szkoły, które w wybranym terminie organizują wypoczynek (tabela powyżej). Zapisy odbywają się w godzinach pracy sekretariatu. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

       Pracownicy sekretariatu danej szkoły będą przyjmować maksymalnie 3 karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku składane przez jedną osobę.

       Uczestnikami akcji mogą być uczniowie klas 1-4 pruszkowskich szkół podstawowych oraz uczniowie klas 1-4 mający stałe miejsce zamieszkania w Pruszkowie.

       W każdej ze szkół planowane jest utworzenie 4 grup liczących po 15 uczestników. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa Nr 2, w której zostanie utworzonych 6 grup.

       Czas trwania zajęć - 8.00 – 16.00.

       Odpłatność za udział w półkoloniach wynosi 300 zł za tydzień.

       W trakcie pobytu organizatorzy zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, gry i zabawy sportowe, wycieczki, wyjścia na basen, zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje oraz 2 posiłki w tym II śniadanie i obiad.

       Program wypoczynku będzie realizowany z udziałem wielu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Pruszkowa: Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk”, Pruszkowie Centrum Kultury i Sportu, Książnica Pruszkowska, Miejska Pływalnia „Kapry”, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska.


       Link do strony miasta

       https://www.pruszkow.pl/oswiata/edukacja/aktualnosci-edukacja/lato-w-miescie-2024/

        

       Akcja współfinansowana jest z budżetu Urzędu Miasta Pruszkowa.

       Koordynatorem przebiegu akcji jest Wydział Edukacji UM

        

       Karta kwalfikacyjna uczestnika wypoczynku 2024_Pruszkow.pdf

      • LATO W MIEŚCIE 2024r

      •  

       DYŻURY WAKACYJNE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2024 r.

       Uprzejmie informujemy zainteresowanych Rodziców, że ustalone zostały terminy dyżurów wakacyjnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą prowadzone przez szkoły organizujące akcję „LATO w MIEŚCIE 2024”.

       Dyżury odbędą się według poniższego harmonogramu:

       Lp.    Termin                                    Placówka, która prowadzi zajęcia dla uczniów wszystkich szkół

       1. 24.06.2024 - 05.07.2024             SP 10 ul. Pływacka 16, tel. (22) 299 39 19

                                                                SP1 ul. Topolowa 10, tel. (22) 758 63 52

        

       2. 08.07.2024 – 19.07.2024            SP 5 ul. Długosza 53, tel. (22) 486 31 21

                                                                SP 8 ul. Obrońców Pokoju 44, tel. (22) 728 94 39

        

       3. 22.07.2024 – 02.08.2024            SP 9 ul. Mostowa 6, tel. (22) 758 67 48

                                                                SP 6 ul. Lipowa 31, tel. (22) 758 79 44

        

       4. 05.08.2024 – 16.08.2024            SP 2 ul. Jasna 2, tel. (22) 758 79 74

                                                                SP 4 ul. Hubala 4, tel. (22) 758 68 07

       Szkoły zapewniają uczniom tzw. klas „0” realizację programu wychowania przedszkolnego pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz właściwą organizację procesu wychowawczo – dydaktycznego przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, warunków do zabawy oraz wyżywienie.

       Zapisy na dyżury w terminie do 10 maja 2024 r. prowadzone będą w szkołach, do których dzieci uczęszczają przez cały rok szkolny i przekazywane zbiorczo do placówek dyżurujących.

       W trakcie dyżurów wakacyjnych opłata za dzienne wyżywienie będzie wynosić 14 zł.

        

       KARTA_ZAPISU_DYZUR_WAKACYJNY_2024_-_oddzial_przedszkolny.pdf

        

       UWAGA !!!

        

       Dyżur przedszkolny i lato w mieście 2024 będzie w naszej placówce od 8 - 19.07.2024r.

       Zapisy uczniów oddziału przedszkolnego będą odbywać się do 10 maja (rodzice składają dokumenty dotyczące różnych terminów do wychowawcy, szkoła przekazuje je wymienionym szkołom).

       Zapisy na akcję "Lato w mieście" odbędą się 20 maja w godzinach od 8:00 - 16:00. Wkrótce udostępnimy wniosek oraz regulamin oraz pozostałe informacje.

      • ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

      • Uczniowie klas 4-7 naszej szkoły na lekcjach języka polskiego wykazali się niezwykłą kreatywnością i przygotowali figurki bohaterów literackich. Wykorzystali rolki z papieru toaletowego i różne materiały plastyczne. Wykonując swoje prace, mieli możliwość przypomnienia sobie treści ulubionych książek i utrwalenia opisu postaci. Każdy uczeń uzasadniał wybór bohatera. Na zajęcia języka polskiego jako obcego  dzieci przyniosły wybrane przez siebie książki, czytały ich fragmenty, opowiadały o bohaterach utworów, a także odpowiadały na pytania pozostałych uczestników lekcji. Dzięki temu zachęciły kolegów do zapoznania się z nieznanymi im lekturami.

                               Opiekunowie: M. Nurkowska, H. Sniahir, R. Szlezyngier, A. Trojakowska-Ciura, B. Zdunek

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44
   • 227586893
    telefony komórkowe Szkoły: 500 641 804; 500 641 796
   • ul. Obrońców Pokoju 44
    05-800 Pruszków
    Poland
   • W czasie ferii oraz wakacji szkoła jest czynna dla interesantów
    w godzinach 8:00 - 14:00.
    W piątki interesantów nie przyjmujemy - jest to dzień wewnętrzny placówki.
  • Logowanie