• Biblioteka

    • Skład Rady Rodziców

    • Przewodnicząca Rady Rodziców - Dorota Smak
     Wiceprzewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Knobloch
     Sekretarz Rady Rodziców - Małgorzata Knap
     Skarbnik Rady Rodziców – Sylwia Olczak

      

      

      

    • Kontakt

    • Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest za pośrednictwem e-dziennika Librus.

   • Konto bankowe Rady Rodziców

   • W imieniu Rady Rodziców zwracamy się do Państwa - Rodziców uczniów naszej szkoły - o dobrowolną wpłaty na rzecz Rady Rodziców w ustalonej kwocie

    140 zł – za dziecko uczęszczające do naszej szkoły
    90 zł – za drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły
    trzecie i kolejne dzieci – zwolnione z opłat


    KONTO RADY RODZICÓW: 39 8931 0003 0737 3169 4000 0001
    W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

     

    Pieniądze te pośrednio i bezpośrednio wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze! Rada Rodziców jest organem wyłonionym spośród nas wszystkich, rodziców wszystkich dzieci naszej szkoły. W każdym roku szkolnym, działając dzięki Państwa zaufaniu organizujemy współpracę z dyrekcją szkoły oraz zapewniamy dzieciom, w Waszym imieniu, nić porozumienia łączącą dziecko ze szkołą, w której spędzają kilka godzin dziennie.

    Proszę również pamiętać, że środki finansowe to jedne z elementów. Potrzebne są również osoby chętne do zaangażowania się w działalność Rady Rodziców, dlatego zapraszamy wszystkie osoby, a w szczególności Trójki Klasowe do współpracy.

    Wspólnymi siłami możemy zdziałać jeszcze więcej.

     

    Prezydium Rady Rodziców

   • Nasze Działania

   • Szanowni Rodzice

    Rada Rodziców to zespół ludzi, wybrany w demokratycznych wyborach, który ma reprezentować zbiorowy interes wszystkich rodziców. Głównym zadaniem Rady Rodziców jest inicjować zmiany, doradzać, opiniować i pomagać w podniesieniu jakości kształcenia oraz wychowania w szkole.

    Głównym założeniem Rady Rodziców na bieżący rok szkolny jest transparentność podjętych działań oraz bieżące informowanie rodziców o realizacji planów. Zachęcamy wszystkich rodziców do współpracy oraz zaangażowania, które w efekcie ma przynieść korzyści naszym dzieciom.

    W celu przybliżenia możliwości zmian, do których mogą przyczynić się Rodzice poniżej znajdziecie Państwo opis wysokobudżetowych przedsięwzięć, które zostały zrealizowane
    w poprzednich latach:

    1. Zakup Sztandaru Szkoły.
    2. Wyposażenie szkoły w źródełek wody pitnej, czyli urządzeń zapewniających nieograniczony i bezpłatny dostęp do wody dla wszystkich uczniów.
    3. Wyposażenie szkoły w monitoring, w celu podwyższenia standardu bezpieczeństwa.
    4. Wyposażenie szkoły w indywidualne szafki dla uczniów klas IV-VIII.
    5. Wyposażenie szkoły w wideofon, który umożliwił rodzicom kontakt ze świetlicą.
    6. Wyposażenie szkoły w krzesła, stoły oraz szafki do sal lekcyjnych 38 i 43 oraz meble do innych sal, które podniosły komfort nauki uczniów.
    7. Wyposażenie sali do zajęć korektywy w klimatyzację.
    8. Wyposażenie sali gimnastycznej w nagłośnienie.
    9. Wyposażenie szkoły w parking dla rowerów.
    10. Przygotowanie nawierzchni pod plac zabaw.

    Powyższe realizacji, to tylko część działań Rady Rodziców. Mimo to środki przeznaczone na te realizacje opiewały na kwotę blisko 100 000 złotych.

    Rada Rodziców odpowiada również, za zadania, które realizowane są w każdym roku szkolnym. Poniżej znajdziecie Państwo sprawozdania finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022, które obrazuje zakres podjętych działań:

    Sprawozdanie_finansowe_Rady_Rodzicow_2021_2022.pdf

    Sprawozdanie_finansowe_Rady_Rodzicow_2020_2021.pdf