• Oferta szkoły

     • Witamy w naszej szkole

     • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego nr 8 w Pruszkowie uczy
      i wychowuje dzieci już od ponad sześćdziesięciu lat. Jest szkołą wielopokoleniową
      o bogatych tradycjach.
      Obecnie naukę rozpoczyna tu trzecie pokolenie. Wielu absolwentów utrzymuje kontakt ze szkołą, tu właśnie przyprowadzają swoje dzieci, wnuki. Spośród nich rekrutuje się wielu lekarzy, dziennikarzy, inżynierów, nauczycieli oraz przedstawicieli innych zawodów.

      Obecnie grono pedagogiczne liczy ponad 80 nauczycieli. Wszyscy mają wykształcenie wyższe, wszyscy systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje.
      W chwili obecnej ponad 600 uczniów zdobywa wiedzę i umiejętności w 27 oddziałach. Chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych; wyrównujących
      i uzupełniających wiedzę, kołach zainteresowań, reedukacji.

   • Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych, specjalistycznych pracowniach, odpowiadającym współczesnym wymogom techniki. Szkoła posiada pracownie: edukacji wczesnoszkolnej, dwie pracownie językowe, dwie pracownie komputerowe, języka polskiego, historyczną, matematyczną, chemiczno-fizyczną, biologiczno-geograficzną, artystyczną oraz do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

    Pracownie i sale dydaktyczne są wyposażone w odpowiedni sprzęt, nowoczesne techniczne środki nauczania, mobilne stanowiska komputerowe podłączone do sieci Internetowej (sieć Wi-Fi), tablice interaktywne, rzutniki multimedialne. Pracownie przedmiotowe, urządzone i dostosowane do potrzeb programowych, wciąż są wzbogacane w nowe pomoce naukowe, które ułatwiają przekazywanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów.

    Szkoła dysponuje również dwiema salami gimnastycznymi (małą i dużą), salą do integracji sensorycznej oraz kuchnią i stołówką, w której serwowane są obiady gotowane na miejscu. Na terenie szkoły znajdują się również gabinety: psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy  oraz opieki przedmedycznej, a także biblioteka szkolna z czytelnią multimedialną. 

    Na terenie szkoły znajduje się plac zabaw wyposażony w nowoczesny sprzęt rekreacyjno - sportowy, dwa boiska sportowe.
    Budynek szkoły posiada monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny oraz wejście z domofonem.

    Sukcesy sportowe uczniów naszej szkoły są szeroko znane nie tylko w Pruszkowie, ich świadectwem są liczne puchary
    i dyplomy.
    Uczestnictwo w różnorodnych konkursach umożliwia uczniom zaprezentowanie swoich zainteresowań i umiejętności,
    a zdobywane lokaty wysoko plasują SP nr 8 wśród pruszkowskich szkół.

    SP nr 8 jest jedną z głównych szkół w Pruszkowie umożliwiającą naukę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stwarzającą odpowiednie warunki, aby dzieci te czuły się wśród rówieśników ważne, potrzebne, akceptowane, doceniane, by były traktowane na równi z innymi. Ten cel został osiągnięty. Doświadczeniem w prowadzeniu klas integracyjnych dzielimy się także z innymi szkołami
    i nauczycielami.

    Mottem naszej szkoły jest „Szkoła z sercem”

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44
   • 227586893 telefony komórkowe Szkoły: 500 641 804; 500 641 796
   • ul. Obrońców Pokoju 44 05-800 Pruszków Poland
   • W czasie ferii oraz wakacji szkoła jest czynna dla interesantów w godzinach 8:00 - 14:00. W piątki interesantów nie przyjmujemy - jest to dzień wewnętrzny placówki.
  • Logowanie