• Wykaz podręczników i Programów nauczania

    • Rok szkolny 2023/2024

    • SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

      rok szklony 2023/2024

     Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie

   • Zajęcia edukacyjne

    Klasa

    Tytuł programu

    Autor programu

    Nr w szkolnym zestawie programów

    Wychowanie przedszkolne

    Oddział przedszkolny

    Program wychowania przedszkolnego „Drużyna marzeń”

    Jolanta Wasilewska

     

    SP8-0/23/24

     

    Język angielski

     

    Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

    Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

     

    SP8-0A/23/24

     

    Edukacja wczesnoszkolna

    I

    Program nauczania dla klas 1-3 „Ale to ciekawe”

    Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec

    SP8-1/23/24

    II

    Program nauczania - uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców” – edukacji wczesnoszkolnej

    Teresa Janicka - Panek

    SP8-1/22/23

    III

    Program nauczania - uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców” – edukacji wczesnoszkolnej

    Teresa Janicka - Panek

    SP8-1/21/22

    Etyka

    I -  III

    „Chcemy być lepsi” Program nauczania etyki w klasach I-III szkoły podstawowej

    Marek Gorczyk

    SP8-22/23/24

    Etyka

    IV-VIII

    „Ludzkie ścieżki” kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

    Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

    SP8-22A/23/24

    Język polski

    IV

    Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. „Nowe słowa na start!”

    Marlena Derlukiewicz

    SP8-2/23/24

    V

    Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. „Nowe słowa na start!”

    Marlena Derlukiewicz

    SP8-2/22/23

    VI

    Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. „Nowe słowa na start!”

    Marlena Derlukiewicz

    SP8-2/21/22

    VII

    Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. „Nowe słowa na start!”

    Marlena Derlukiewicz

    SP8-2/20/21

    VIII

    Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. „Nowe słowa na start!”

    Marlena Derlukiewicz

    SP8-2/19/20

    Język angielski

    I

    Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową

    Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

    SP8-3/23/24

    II

    Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową

    Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

    SP8-3/22/23

    III

    Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową

    Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

    SP8-3/21/22

    IV

    Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII 

    Joanna Stefańska

    SP8-4/23/24

    V

    Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII 

    Joanna Stefańska

    SP8-4/22/23

    VI

    Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII 

    Joanna Stefańska

    SP8-4/21/22

    VII

    Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII 

    Joanna Stefańska

    SP8-4/20/21

    VIII

    Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII 

    Joanna Stefańska

    SP8-4/19/20

    Historia

    IV

    „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

    Tomasz Maćkowski

    SP8-5/23/24

    V

    „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

    Tomasz Maćkowski

    SP8-5/22/23

    VI

    „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

    Tomasz Maćkowski

    SP8-5/21/22

    VII

    „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

    Tomasz Maćkowski

    SP8-5/20/21

    VIII

    „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

    Tomasz Maćkowski

    SP8-5/19/20

    Matematyka

    IV

    „Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

    Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

    SP8-6/23/24

    V

    „Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

    Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

    SP8-6/22/23

    VI

    „Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

    Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

    SP8-6/21/22

    VII

    „Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

    Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

    SP8-6/20/21

    VIII

    „Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

    Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

    SP8-6/19/20

    Przyroda

    IV

    Przyroda. Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej.

    Ilona Żeber – Dzikowska Bożena Wójtowicz

    SP8-7/23/24

    Biologia

    V

    Biologia. Program nauczania w klasach 5-8 szkoły podstawowej.

    Ilona Żeber – Dzikowska Wojciech Grajkowski

    SP8-7A/23/24

    VI

    „Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

    Anna Zdziennicka

    SP8-7A/22/23

    VII

    „Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

    Anna Zdziennicka

    SP8-7A/21/22

    VIII

    „Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

    Anna Zdziennicka

    SP8-7A/20/21

    Plastyka

    IV

    Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  „Do dzieła!”

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

    SP8-8/23/24

    V

    Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  „Do dzieła!”

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyński, Natalia Mrozkowiak

    SP8-8/22/23

    VI

    Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  „Do dzieła!”

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyński, Natalia Mrozkowiak

    SP8-8/21/22

    VII

    Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  „Do dzieła!”

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyński, Natalia Mrozkowiak

    SP8-8/20/21

    VIII

    Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  „Do dzieła!”

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyński, Natalia Mrozkowiak

    SP8-8/19/20

    Muzyka

    IV

    Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

    Monika Gromek

    Grażyna Kilbach

    SP8-9/23/24

    V

    Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

    Monika Gromek

    Grażyna Kilbach

    SP8-9/22/23

    VI

    Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

    Monika Gromek

    Grażyna Kilbach

    SP8-9/21/22

    VII

    Program nauczania muzyki w klasach 4-7 „Klucz do muzyki”

    Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

    SP8-9/20/21

    Informatyka

    IV

    Program nauczania „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

    Grażyna Koba

    SP8-10/23/24

    V

    Program nauczania „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

    Grażyna Koba

    SP8-10/22/23

    VI

    Program nauczania „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

    Grażyna Koba

    SP8-10/21/22

    VII

    Program nauczania „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII

    Grażyna Koba

    SP8-10A/23/24

    VIII

    Program nauczania „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII

    Grażyna Koba

    SP8-10A/22/23

    Technika

     

     

     

     

     

     

    IV

    Technika. Program nauczania w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

    Małgorzata Czuj

    SP8-11/23/24

    V

    Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

    Lech Łabecki, Marta Łabecka

    SP8-11/22/23

    VI

    Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

    Lech Łabecki, Marta Łabecka

    SP8-11/21/22

    VII

    Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

    Lech Łabecki, Marta Łabecka

    SP8-11/20/21

    WF

    IV

    „WARTOŚCI I AKTUALIZACJE”. Autorski program nauczania wychowania  fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

    Alicja Romanowska

    SP8-12/23/24

    V

    „WARTOŚCI I AKTUALIZACJE”. Autorski program nauczania wychowania  fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

    Alicja Romanowska

    SP8-12/22/23

    VI

    „WARTOŚCI I AKTUALIZACJE”. Autorski program nauczania wychowania  fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

    Alicja Romanowska

    SP8-12/21/22

    VII

    „WARTOŚCI I AKTUALIZACJE”. Autorski program nauczania wychowania  fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

    Alicja Romanowska

    SP8-12/20/21

    VIII

    „WARTOŚCI I AKTUALIZACJE”. Autorski program nauczania wychowania  fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

    Alicja Romanowska

    SP8-12/19/20

    Język niemiecki

    VII

    Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny klasy VII – VIII poziom II.2./A1)

    Anna Jaroszewska

     

    SP8-14/23/24

    VIII

    Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII-VIII

    Anna Abramczyk

     

    SP8-14/22/23

    Fizyka

    VII

    Fizyka. Program nauczania w klasach 7-8 szkoły podstawowej.

    Małgorzata Wysocka - Kunisz

    SP8-15/23/24

    VIII

    Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

    Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

    SP8-15/22/23

    Chemia

    VII

    Program nauczania w klasach 7-8 szkoły podstawowej

    Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski

    SP8-16/23/24

    VIII

    Program nauczania w klasach 7-8 szkoły podstawowej

    Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski

    SP8-16/22/23

    Geografia

    V

    Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta nowa”

    Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

    SP8-17/23/24

    VI

    Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta nowa”

    Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

    SP8-17/22/23

    VII

    Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta nowa”

    Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

    SP8-17/21/22

    VIII

    Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta nowa”

    Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

    SP8-17/20/21

    Wiedza

    o społeczeństwie

    VIII

    Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

     

    Barbara Furman

    SP8-19/23/24

    Edukacja

    dla bezpieczeństwa

    VIII

    Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

    Jarosław Słoma

    SP8-21/23/24

    Doradztwo zawodowe

    VII

    Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami

    Alina Dziurkowska, Bożena Fronczek, Sebastian Glaziński, Edyta Kaczmarek, Aneta Karmowska, Renata Maciejczyk, Mariola Modelska, Halina Pasternacka, Anna Sowińska, Edyta Załoga

    SP8-20/23/24

    VIII

    Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami

    Alina Dziurkowska, Bożena Fronczek, Sebastian Glaziński, Edyta Kaczmarek, Aneta Karmowska, Renata Maciejczyk, Mariola Modelska, Halina Pasternacka, Anna Sowińska, Edyta Załoga

    SP8-20/22/23

    • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

     na rok szklony 2023/2024

     Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie

   •  

    Oddział przedszkolny

    Zajęcia edukacyjne

    Tytuł

    Autor

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia  MEN

    Wychowanie przedszkolne

    „Drużyna marzeń”. Sześciolatek. BOX

    Ewa Janus, Marlena Szeląg, Gabriela Lipińska, Gabriela Matczak – Kompanowska, Anna Makowska

    WSiP

     

     

    Religia

    „Z Panem Jezusem”

    Aneta Rayzacher-Majewska, Klaudia Naczke-Wójcik, Beata Śmigiera, Urszula Kryczka

    Wydawnictwo Katechetyczne

     

    AZ-03-03/20-WA-5/20

     

    Klasy I

    Zajęcia edukacyjne

    Tytuł

    Autor

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia MEN

    Edukacja wczesnoszkolna

    „Ale to ciekawe” Klasa 1. Podręcznik do edukacji polonistycznej, przyrodniczej, społecznej; część 1,2,3,4

     

    „Ale to ciekawe” Klasa 1. Podręcznik do edukacji matematycznej; część 1 i 2

     

     

    „Ale to ciekawe” Klasa 1. Zeszyt ćwiczeń do edukacji polonistycznej, przyrodniczej, społecznej; część 1,2,3,4

     

    „Ale to ciekawe” Klasa 1. Zeszyt ćwiczeń do edukacji matematycznej; część 1 i 2

     

    „Ale to ciekawe” Klasa 1. Zeszyt do kaligrafii

     

    „Ale to ciekawe” Klasa 1. WYPRAWKA

     

    Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Strzypiec

     

     

     

    Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Strzypiec

     

     

     

    Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Strzypiec

     

     

    Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Strzypiec

     

     

     

     

     

     

     

    MAC Edukacja

     

    1158/1/2022

     

     

     

    1158/1/2022

     

     

     

    Język angielski

    „Tiger & Friends1”- podręcznik

     

    „Tiger & Friends 1” - zeszyt ćwiczeń

    Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

     

    Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

     

    Macmillan

     

    1051/1/2019

    Religia

    „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

    ks.. dr Robert Rafał Szewczyk, dr Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz 

    Wydawnictwo Katechetyczne

    AZ-11-01/18-WA-1/20

     

    Klasy II

     

    Zajęcia edukacyjne

    Tytuł

    Autor

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia MEN

    Edukacja wczesnoszkolna

    „Elementarz odkrywców” Podręcznik Klasa 2, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

     

    „Elementarz odkrywców” Podręcznik Klasa 2, część 1 i 2 Edukacja matematyczna

     

     

    „Elementarz odkrywców” Klasa 2, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna - ćwiczenia

     

    „Elementarz odkrywców” Klasa 2, część 1 i 2 Ćwiczenia do edukacji matematycznej

     

    „Elementarz odkrywców” Klasa 2. Potyczki ortograficzne.

     

    Muzyka. Klasa 2. Zeszyt ćwiczeń

     

    Informatyka. Klasa 2 Zeszyt ćwiczeń

     

    Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

     

     

     

    Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

     

     

     

    Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

     

    Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

     

     

    Elżbieta Kacprzak

     

     

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     

    Michał Kęska

     

    Nowa Era

     

    790/3/2018 cz.1i2

    790/4/2018 cz.3i4

     

     

    790/3/2018

     

     

    Język angielski

    „Tiger & Friends 2” - podręcznik

     

    „Tiger & Friends 2” - zeszyt ćwiczeń

    Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

     

    Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

     

    Macmillan

     

    1051/2/2020

    Religia

    „To jest mój Syn umiłowany”

    ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, ks. Adam Bielinowicz

    Wydawnictwo Katechetyczne

     

    AZ-12-01/18-WA-11/21

     

    Klasy III

    Zajęcia edukacyjne

    Tytuł

    Autor

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia MEN

    Edukacja wczesnoszkolna

    „Elementarz odkrywców” Podręcznik Klasa 3, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

    NOWA EDYCJA 2022-2024

     

    „Elementarz odkrywców” Podręcznik Klasa 3, część 1 i 2. Edukacja matematyczna

    NOWA EDYCJA 2022-2024

     

     

    „Elementarz odkrywców” Klasa 3, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – ćwiczenia

     

    „Elementarz odkrywców” Klasa 3, część 1 i 2. Ćwiczenia do edukacji matematycznej

     

    „Elementarz odkrywców” Potyczki ortograficzne. Klasa 3

     

    Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

     

     

     

     

     

    Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

     

     

     

     

     

    Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

     

     

    Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

     

    Elżbieta Kacprzak

     

     

     

     

     

    Nowa Era

     

     

     

     

    790/5/2019 cz.1i2

    790/6/2019 cz.3i4

     

     

    790/5/2019 cz.1

    790/6/2019 cz.2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Język angielski

    „Tiger & Friends 3” - podręcznik

     

    „Tiger & Friends 3” - zeszyt ćwiczeń

    Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

     

    Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

     

    Macmillan

     

    1051/3/2020

    Religia

    Kto spożywa moje Ciało, ma życie

    ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski

    Wydawnictwo. Katechetyczne

    AZ-13-01/18-WA-16/22

     

    Klasy IV

     

    Zajęcia edukacyjne

    Tytuł

    Autor

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia MEN

    Język polski

    „NOWE Słowa na start! Klasa 4” Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2023–2025

     

    „NOWE Słowa na start! Klasa 4” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

    Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

     

     

     


    Anna Klimowicz, Joanna Ginter, Krystyna Brząkalik

     

    Nowa Era

     

    907/1/2017

    Język angielski

    „English Class A1” Podręcznik

     

     

    „English Class A1” Zeszyt ćwiczeń

    Sandy Zervas, Catherine Bright,  Arek Tkacz

     

    Liz Kilbey, Catherine Bright

    Pearson

     

    840/1/2017

    Historia

    „Wczoraj i dziś” Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

    Edycja 2023–2025

     

     

    „Wczoraj i dziś” Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

    Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

     

    Tomasz Maćkowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

    Nowa Era

     

    877/1/2020/z1

    Przyroda

    „Przyroda 4” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawwej

    Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Elżbieta Wójtowicz

    Magdalena Kosacka

    MAC Edukacja

    896/2022/z1

    Matematyka

    „Matematyka z kluczem” Klasa 4, część 1 i 2. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2023–2025

     

    „Matematyka z kluczem” Klasa 4.

    Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

    Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

     

     

     

    Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

    Nowa Era

     

    875/1/2017

     

    Plastyka

    „Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

    NNOWA EDYCJA 2023–2025

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

    Nowa Era

    903/1/2017

    Muzyka

    „Lekcja muzyki 4” Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2023–2025

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

    Nowa Era

    852/1/2017

    Informatyka

    „Teraz bajty (3D)” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4

    Grażyna Koba

    Migra

    806/1/2023/z2

    Technika

    „Technika 4” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

    Małgorzata Czuj

    MAC Edukacja

    897/1/2022/z1

    Religia

    „Trwajcie w miłości mojej”

    ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Mateusz Przelaskowski, Aleksandra Splewińska

    Wydawnictwo. Katechetyczne

    AZ-14-01/18-WA-27/23

     

    Klasy V

    Zajęcia edukacyjne

    Tytuł

    Autor

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia MEN

    Język polski

    „NOWE Słowa na start! 5” Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021–2023

     

    „NOWE Słowa na start! 5” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

    Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

     

     

     

    Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter

    Nowa Era

     

    907/2/2018

    Język angielski

    „English Class A1+” Podręcznik

     

     

    „English Class A1+” Zeszyt ćwiczeń

    Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz

     

    Jennifer Heath, Anna Rzeźnik

    Pearson

     

    840/2/2018

    Historia

    „Wczoraj i dziś” Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

    Nowa Edycja 2021-2023

     

    „Wczoraj i dziś” Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

    Grzegorz Wojciechowski

     

     

     

     

    Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

    Nowa Era

     

    877/2/2018

    Biologia

    „Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021-2023

    Marian Sęktas, Joanna Stawarz

     

    Nowa Era

    844/1/2018

    Matematyka

    „Matematyka z kluczem” Klasa 5, część 1 i 2  Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021-2023

    Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

     

    Nowa Era

     

    875/2/2018

    Geografia

    „Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021-2023

     

    „Planeta Nowa” Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej

    Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał ,Roman Malarz

    Kamila Skomoroko

    Nowa Era
     

    906/1/2018

    Plastyka

    „Do dzieła! ” Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021–2023

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

    Nowa Era

    903/2/2018

    Muzyka

    „Lekcja muzyki 5” Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021–2023

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

    Nowa Era

    852/2/2018

    Informatyka

    „Teraz Bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V

    Grażyna Koba

    Migra

    806/2/2021/z1

    Technika

    „Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

    Lech Łabecki

    Marta Wisniewska

    Nowa Era

     

    295/2/2018

    Religia

    „Bóg nas szuka”

     ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek

    Wydawnictwo Katechetyczne

    AZ-21-01/18-WA-3/20

     

    Klasy VI

    Zajęcia edukacyjne

    Tytuł

    Autor

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia MEN

    Język polski

    „NOWE Słowa na start! 6” Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2022–2024

     

    „NOWE Słowa na start! 6” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

    Anna Klimowicz,

    Marlena Derlukiewicz

     

     

    Joanna Kuchta, Agnieszka Marcinkiewicz

    Nowa Era

     

    907/3/2019

    Język angielski

    „English Class A2”  Podręcznik

     

     

    „English Class A2”  Zeszyt ćwiczęń

    Sandy Zervas, Catherine Bright,  Arek Tkacz

     

    Jennifer Heath, Catherine Bright, Anna Rzeźnik

    Pearson

     

    840/3/2019

    Historia

    „Wczoraj i dziś” Klasa 6. Podręcznik do historii do szkoły podstawowej

    Nowa Edycja 2022-2024

    Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

    Nowa Era

     

    877/3/2019

     

    Biologia

    „Biologia 6” Podręcznik

     

     

    Ilona Żeber-Dzikowska, Karolina Archacka, Magdalena Markowska, Magdalena Kosacka

    MAC Edukacja

    928/2/2019

    Matematyka

    „Matematyka z kluczem” Klasa 6, część 1 i 2  Podręcznik do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2022-2024

    Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

     

    Nowa Era

     

    875/3/2019

    Geografia

    „Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2022-2024

     

    „Planeta Nowa” Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

    Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

     

    Kamila Skomoroko

     

    Nowa Era
     

    906/2/2019

    Plastyka

    „Do dzieła! ” Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2022–2024

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak - Ossowska

    Nowa Era

    903/3/2018

    Muzyka

    „Lekcja muzyki 6” Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2022–2024

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

    Nowa Era

    852/3/2019

    Informatyka

    „Teraz Bajty”  Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

    Grażyna Koba

    Migra

    806/3/2022/z1

    Technika

    „Jak to działa?”  Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

    Lech Łabecki

    Marta Łabecka

    Nowa Era

    295/3/2019

    Religia

    „Jezus nas zbawia”

    ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Michał Małek, Dorota Kornacka

    Wydawnictwo Katechetyczne

    AZ-22-01/18-WA-9/21

     

    Klasy VII 

    Zajęcia edukacyjne

    Tytuł

    Autor

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia MEN

    Język polski

    „NOWE Słowa na start! Klasa 7” Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    Nowa edycja 2023–2025

     

    „NOWE Słowa na start! Klasa 7” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska

     

     

    Joanna Kuchta, Katarzyna Łęk, Małgorzata Ginter, Joanna Kościerzyńska

    Nowa Era

     

    907/4/2020

    Język angielski

    „English Class A2+” Podręcznik

     

    „English Class A2+” Zęszyt ćwiczeń

    Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz
    Lynda Edwards, Anna Rzeźnik

    Pearson

    840/4/2017

    Język niemiecki

    „Deutsch KOMPAKT neu” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    Nowa edycja 2023-2025

     

    „Deutsch KOMPAKT neu” Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    Jolanta Kamińska

     

     

     

     

    Jolanta Kamińska

     

    Nowa Era

     


    1159/1/2022

     

    Historia

    „Wczoraj i dziś"  Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

    Nowa edycja 2023–2025

    Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

     

    Nowa Era

    877/4/2020/z1

    Biologia

    „Biologia 7” Podręcznik

    Ilona Żeber-Dzikowska, Karolina Archacka, Magdalena Markowska, Grażyna Skirmuntt

    MAC Edukacja

    928/3/2022/z1

    Matematyka

    „Matematyka z kluczem” Klasa 7.

    Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2023–2025

    Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

    Nowa Era

    875/4/2020/z1

    Geografia

    „Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
    Edycja 2023–2025

     

    „Planeta Nowa ” Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

     

    Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek - Nowakowska

    Nowa Era

    906/3/2023/z1

    Fizyka

    „Fizyka 7” Podręcznik

     

    „Fizyka 7” Zeszyt ćwiczeń

    Grażyna Barna, Ryszard Dusza, Jolanta Fornalska, Leszek Krupiński, Małgorzata Wysocka-Kunisz

     

    Edyta Kosior, Małgorzata Wysocka-Kunisz

    MAC Edukacja

    1108/1/2020

    Chemia

    „Chemia 7”  Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

     

     

    „Chemia 7” Zeszyt ćwiczeń

    Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska Piotr Wróblewski

     

    Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski

    MAC Edukacja

     

     

    MAC Edukacja

    1069/1/2022/z1

    Plastyka

    „Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2023–2025

    Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

    Nowa Era

    903/4/2020/z1

    Muzyka

    „Lekcja muzyki 7” Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2023–2025

    Monika Gromek, Grażyna Kilbach

    Nowa Era

    852/4//2020/z1

    Informatyka

    „Teraz bajty (3D)” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 7

    Grażyna Koba

    Migra

    806/3/2023/z2

    Religia

    „Kościół wskazuje nam drogę”

    ks. Mariusz Czyżewski, ks.Michał Polny, Dorota Kornacka, Michal Małek, ks, Marcin Bartnikowski, ks, Krzysztof Patejuk

    Wydawnictwo Katechetyczne

    AZ-23-01/18-WA-23/22

     

    Klasy VIII

    Zajęcia edukacyjne

    Tytuł

    Autor

    Wydawnictwo

    Nr dopuszczenia MEN

    Język polski

    „NOWE Słowa na start! 8” Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021–2023

     

     

     

    „NOWE Słowa na start! 8” Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

    Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa

     

    Praca zbiorowa

    Nowa Era

     

    907/5/2021/z1

    Język angielski

    „English Class B1” Podręcznik

     

     

    „English Class B1” Zeszyt ćwiczeń

    Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz

     

    Sheila Dignen, Anna Rzeźnik

    Pearson

    840/5/2017

    Język niemiecki

    „Mit links! 2” Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Podręcznik

     

    „Mit links! 2” Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń

    Cezary Michał Serzysko, Elżbieta Kręciejewska, Birgit Sekulski

     

    Cezary Michał Serzysko, Elżbieta Kręciejewska, Birgit Sekulski

    Pearson

    795/2/2018

    Historia

    „Wczoraj i dziś” Klasa 8. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021–2023

    Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

    Nowa Era

    877/5/2021/z1

    Biologia

    „Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021–2023

    Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

    Nowa Era

    844/4/2021/z1

    Matematyka

    „Matematyka z kluczem” Klasa 8. Podręcznik do matematyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021-2023

    Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

    Nowa Era

    875/5/2021/z1

    Geografia

    „Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021–2023

     

    „Planeta Nowa” Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

    Tomasz Rachwał,  Dawid Szczypiński

     

     

    Ryszard Przybył

     

    Nowa Era

    906/4/2021/z1

    Fizyka

    „Spotkania z fizyką” Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021-2023

    Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria  Nowotny - Różańska

    Nowa Era

    885/2/2018

    Chemia

    „Świat chemii”  Podręcznik kl. 8

     

     

    „Chemia 8” Zeszyt ćwiczeń

    Anna Warchoł, Andrzej Danel, Dorota Lewandowka, Marcin Karelus

     

    Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski

    WSiP

     

     

    MAC Edukacja

    820/2/2018

    Informatyka

    „Teraz Bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII

    Grażyna Koba

    Migra

    806/5/2021/z1

    Wiedza o społeczeństwie

    "Dziś i jutro". Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021–2023

    Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

    Nowa Era

     

    874/2021/z1

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    „Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

    NOWA EDYCJA 2021-2023

    Jarosław Słoma

    Nowa Era

    846/2017

    Religia

    „Duch Święty nas uświęca”  

    ks. Michał Polny, Aneta Rayzacher – Majewska, Dorota Kornacka, ks. Kamil Prus, Michał Prus

    Wydawnictwo Katechetyczne

    AZ-24-01/18-WA-20/23

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44
   • 227586893 telefony komórkowe Szkoły: 500 641 804; 500 641 796
   • ul. Obrońców Pokoju 44 05-800 Pruszków Poland
   • W czasie ferii oraz wakacji szkoła jest czynna dla interesantów w godzinach 8:00 - 14:00. W piątki interesantów nie przyjmujemy - jest to dzień wewnętrzny placówki.
  • Logowanie