• Biblioteka

      • Świetlica

      • Świetlica w naszej szkole czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.30. Uczestnicy zajęć świetlicowych mają do dyspozycji dwie przestronne sale oraz własne zaplecze sanitarne. Opiekę nad dziećmi sprawują pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem.

       Zajęcia świetlicowe w naszej szkole to przede wszystkim czas odpoczynku oraz dobrej zabawy. Dzieci mają możliwość korzystania z wielu zabawek, klocków rozwijających wyobraźnię i myślenie przestrzenne.

    • Świetlica to miejsce gdzie dzieci integrują się z innymi, nawiązują nowe przyjaźnie, mogą czuć się swobodnie.

     W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

     • gry i zabawy integracyjne proponowane przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA;
     • zabawy relaksacyjne przy muzyce;
     • zajęcia plastyczne mające na celu poznanie ciekawych technik plastycznych (dzieci wycinają, kolorują, malują patyczkami kosmetycznymi, pastą do zębów, piłeczkami  itp.);
     • gry i zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy na świeżym powietrzu;
     • zajęcia edukacyjne utrwalające oraz poszerzające wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych (quizy, zagadki, oglądanie prezentacji multimedialnych czy krótkich filmów edukacyjnych);
     • zajęcia czytelnicze

      

     Wychowankowie świetlicy mogą również odrobić pracę domową.

     Ponadto nasza świetlica współpracuje z Punktem Adopcyjnym Pruszkowskiego Stowarzyszenia na rzecz zwierząt w Pruszkowie.

     Kilka razy w roku organizowane są razem z Samorządem Szkolnym zbiórki karmy i artykułów dla zwierząt, dzięki czemu dzieci poznają ideę wolontariatu.

     Prace dzieci, które powstają w  świetlicy zdobią nie tylko naszą szkołę. Dodatkowo we współpracy z Centrum Dziedzictwa Kulturowego w  Pruszkowie powstają wystawy prac naszych wychowanków , gdzie w tym szczególnym miejscu mogą podziwiać je mieszkańcy Pruszkowa.

     Wychowawcy świetlicy organizują także wiele konkursów w naszej szkole, szczególnie plastycznych.