• Rekrutacja

     • Informacje ogólne

     • 9 maja o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie rodziców przyszłych pierwszoklasistów!

       

       

       

      UWAGA! ZMIANA!

      Ze względu na dużą liczbę dzieci zameldowanych i zamieszkałych w rejonie, a także ze względu na konieczność dokonania weryfikacji liczby dzieci z orzeczeniami odstępujemy od  rekrutacji w systemie elektronicznym, w związku z tym:

      ZAMYKAMY SYSTEM ELEKTRONICZNY!

      Zapisy dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły, które nie wzięły udziału w rekrutacji elektronicznej, również będą odbywać się już w formie papierowej!

      Zgloszenie_dziecka_do_I_klasy_szkoly_podstawowej_2024-5.doc

       

      Rodziców, zainteresownaych zapisem dziecka mieszkającego poza rejonem naszej szkoły do klasy pierwszej, prosimy o wypełnienie wniosku w formie papierowej i złożenie go w sekretariacie szkzkoły do dnia 29 marca.

       

      Wniosek_rekrutacyjny_do_I_klasy_dla_dzieci_spoza_rejonu_24.25.doc

      Informacja zwrotna do rodziców dla dzieci spoza rejonu będzie dopiero pod koniec sierpnia!

       

       

       

       

      Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie trwała od 4.03 do 15.03.2024.

      Rekrutacja będzie się odbywała za pomocą systemu elektronicznego, link:

       

      https://pruszkow.rekrutacje.edu.pl

       

      Dzień otwartych drzwi dla kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego odbędzie się 21 marca 2024r. o godzinie 17:30.

      Zapraszamy!

       

       

      Nasz rejon obejmują następujące ulice:

      Al. Niepodległości (strona nieparzysta od nr 7 ), Al. Wojska Polskiego (strona parzysta do nr 26),  Apteczna,  Brwinowska, F. Chopina  (strona parzysta, strona nieparzysta – do nr 7), I. Daszyńskiego, M. Drzymały, J. Gomulińskiego  (strona parzysta),  Grafitowa, Jastrzębia, T. Kościuszki (strona nieparzysta od nr 17), Mechaników,  Mokra, S. Moniuszki, Niecała (str. parzysta od nr 6, str. nieparzysta od nr 11), Obrońców Pokoju, Olszowa, Ołowiana, Ołówkowa, Pl. Mechaników,  Powstańców (strona parzysta – od nr 20), Przemysłowa, Przytorowa, K. Pułaskiego, Radnych, M. Reja, H. Sienkiewicza, Sprawiedliwości  str. parzysta od nr 8, str. nieparzysta od nr 7, Stalowa, S. Staszica , Szczęsna.

      Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodow szkół podstawowych obowiazujący od 01.09. 2024.pdf

      Informacje ogólne:

      1. Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.). Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe).

      2. Miejsce zamieszkania kandydata w rekrutacji do szkół podstawowych:

      Istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rod zielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

      Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44
   • 227586893 telefony komórkowe Szkoły: 500 641 804; 500 641 796
   • ul. Obrońców Pokoju 44 05-800 Pruszków Poland
   • W czasie ferii oraz wakacji szkoła jest czynna dla interesantów w godzinach 8:00 - 14:00. W piątki interesantów nie przyjmujemy - jest to dzień wewnętrzny placówki.
  • Logowanie