• RODO

    • Klauzula informacyjna dla Rodziców uczniów

    • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,

     informuję, iż:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Pruszkowie,  z siedzibą przy Obrońców Pokoju 44, 05-800 Pruszków, tel:227585984, adres e-mail: sp8@miasto.pruszkow.pl.
     2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Bernecka-Legucka – tel. 500-478-533.
     3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, SIO.
     4. Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy; oraz przedsiębiorstwa z którymi zawarto umowy powierzenia danych np.: Synergia Librus e-dziennik.
     5. Okres przetwarzania danych: dane ucznia przechowywane będą przez cały proces edukacji z godnie z obowiązującymi przepisami.
     6. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu ,żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.
     8. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
     9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44
   • 227586893
    telefony komórkowe Szkoły: 500 641 804; 500 641 796
   • ul. Obrońców Pokoju 44
    05-800 Pruszków
    Poland
   • W czasie ferii oraz wakacji szkoła jest czynna dla interesantów
    w godzinach 8:00 - 14:00.
    W piątki interesantów nie przyjmujemy - jest to dzień wewnętrzny placówki.
  • Logowanie