• Biblioteka

   • Zebrania z Rodzicami

    • 21 – 22 września 2022 r.
    • 09 – 10 listopada 2022 r.
    • 18 – 19 stycznia 2023 r.
    • 24 – 25 maja 2023 r. ( + dzień otwarty)

    Klasy O, I, II, III – środa
    Klasy IV, V, VI, VII, VIII  – czwartek

   • Dni otwarte (czwartki)

    • 20 października 2022 r.
    • 15 grudnia 2022 r.
    • 16 marca 2023 r.
    • 20 kwietnia 2023 r.
   • Ważne daty

   • Ostateczne terminy przekazania zagrożeń:

    • 16 grudnia 2022 r.
    • 12 maja 2023 r.

     

    Ostateczne terminy:

    • 30 maja 2023r. – ustalenie i przekazanie ocen przewidywanych

     

    Ostateczne terminy klasyfikowania uczniów (wystawienie i wpisanie ocen do dziennika)

    • 13 stycznia 2023 r. – półrocze
    • 9 czerwca 2023 r. – rok szkolny