• Rekrutacja

     • Klasy I

     • Dzień otwartych drzwi dla kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego odbędzie się
      21 marca 2023 o godzinie 17:30. Zapraszamy!      Kryteria rekrutacji do klasy I

      Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są dzieci:

       7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,                                                                                     

       6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, po spełnieniu warunku korzystania z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowe Załącznik 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy I

      starsze niż 7 letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły:

      Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu po złożeniu karty zgłoszenia.

      Wzór karty Zgłoszenia dostępny stanowi Załącznik 1 - Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkującego w rejonie  oraz dostępny jest również na stronie internetowej miasta  i i na naszej stronie.

       

      Wypełnione i podpisane przez oboje rodziców Zgłoszenie należy złożyć w szkolnym sekretariacie 
      w dniach od 1 marca do 15 marca 2023.

      Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

      Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku wolnych miejsc.                Kandydaci przyjmowani są na podstawie – Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 3 - Wniosek rekrutacyjny do I klasy dla dzieci spoza rejonu oraz dostępny jest na stronie internetowej na stronie internetowej miasta i w wejściu głównym do szkoły).  Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się w sekretariacie szkolnym
      w dniach od 15 marca do 30 marca 2023r.                                                                                          

      Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

      Procedura przyjmowania uczniów do klasy I.


      Wyprawka pierwszoklasisty

       

      – zeszyt w trzy linie 16 kartkowy z widoczną liniaturą,
      – zeszyt w kratkę 16 kartkowy,
      – blok rysunkowy;
      – blok techniczny,
      – blok techniczny z kolorowymi kartkami;
      – papier kolorowy;
      – teczka tekturowa na gumkę;
      – plastelina;
      – farby plakatowe + 2 pędzelki: gruby i cienki;
      – klej w sztyfcie;
      – piórnik z wyposażeniem: 2 ołówki miękkie, temperówka z pojemnikiem, gumka do ścierania, nożyczki, kredki ołówkowe dobrze kolorujące, np. bambino grube;
      – buty na zmianę na jasnej podeszwie + worek
      – strój gimnastyczny (koszulka z krótkim rękawem + krótkie spodenki + worek)

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44
   • 227586893 telefony komórkowe Szkoły: 500 641 804; 500 641 796
   • ul. Obrońców Pokoju 44 05-800 Pruszków Poland
   • W czasie ferii oraz wakacji szkoła jest czynna dla interesantów w godzinach 8:00 - 14:00. W piątki interesantów nie przyjmujemy - jest to dzień wewnętrzny placówki.
  • Logowanie