• Konkursy

    • ROK SZKOLNY 2022/2023


     Konkursy przedmiotowe

     Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego organizowany przez OEIiZK


     Konkurs plastyczno – językowy na wykonanie kartki walentynkowej z angielskimi życzeniami

     Konkurs skierowany jest do uczniów z klas drugich i trzecich.

     Technika pracy i format – dowolne

     Treść życzeń powinna być napisana po angielsku

     Prace prosimy kierować do wychowawców klas lub nauczycieli języka angielskiego do dnia 08 lutego.

     Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w konkursie.

      

                                                       Organizatorzy: E. Forma,

                                                                                         M. Kolęda,

                                                                                         P. Ogrodniczek

                                                                                         A. Sienkiel


     ROK SZKOLNY 2021/2022


     ,,Czy znasz polskie legendy?" – Test


     (Zaznacz prawidłową odpowiedź i wpisz odpowiedź w miejsce kropek.)

      

     1. Lech, Czech i Rus byli:

     a) braćmi,

     b) sąsiadami,

     c) wrogami.

      

     2. Jaki był cel ich podróży?:

     a) po skarb,

     b) aby podbić sąsiednie plemiona,

     c) aby znaleźć ziemie dla swoich plemion.

      

     3. Nazwa ,,Gniezno” pochodzi od:

     a) imienia dziadka Lecha,

     b) sokolego gniazda,

     c) orlego gniazda.

      

      4. Co stało się godłem rodu Lecha, a następnie państwa polskiego?:

     a) orzeł,

     b) sęp,

     c) sokół.

      

     5. Popiel mieszkał w:

     a) Kruszwicy,

     b) Poznaniu,

     c) Krakowie.

      

     6. Popiel lubił:

     a) polowanie i wojny,

     b) zwierzęta i ciężką pracę,

     c) zabawy i polowanie.

      

     7. W jaki sposób Popiel pozbył się swoich stryjów?:

     a) zastrzelił ich na polowaniu,

     b) utopił,

     c) otruł.

      

     8.  Jakie zwierzęta pomściły śmierć stryjów Popiela?:

     a) pszczoły,

     b) wilki,

     c) myszy.

      

     9. Piast mieszkał:

     a) w okolicach Kruszwicy,

     b) w Warszawie,

     c) w okolicach Gniezna.

      

      10. Piast zajmował się:

     a) wyrobem kół,

     b) naprawianiem butów,

     c) łowieniem ryb.

      

     11. Staropolski zwyczaj opisany w legendzie o Piaście to:

     a)  pępowiny,

     b) chrzciny,

     c) postrzyżyny.

     12. Jakie imię nadano synowi gospodarza podczas postrzyżyn?:

     a) Siemowit,

     b) Lech,

     c) Mieszko.

      

     13. Kto mieszkał w kopalni soli w Wieliczce

     ……………………………………………………………………………………………………………….

      

     14. Jak miał na imię chłopiec, który pojawił się w kopalni?

     …………………………………………………………………………………………………………………

      

     15. Co dał chłopcu mieszkaniec kopalni na drogę powrotną do miasta?

     ……………………………………………………………………………………………………………….

      

     16. Gdzie zatrzymał się Pietrek po drodze?

     ……………………………………………………………………………………………………………….

      

     17. Co stało się z darem Solnego Dziadka?:

     a) wrócił do kopalni,

     b) zatonął w morzu,

     c) zapadł się pod ziemię.

      

     18. Co otrzymał chłopiec po stracie daru?:

     a) dom w mieście,

     b) galeon z Gdańska,

     c) żaglowiec, którym uciekał kupiec.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44
   • 227586893 telefony komórkowe Szkoły: 500 641 804; 500 641 796
   • ul. Obrońców Pokoju 44 05-800 Pruszków Poland
   • W czasie ferii oraz wakacji szkoła jest czynna dla interesantów w godzinach 8:00 - 14:00. W piątki interesantów nie przyjmujemy - jest to dzień wewnętrzny placówki.
  • Logowanie