• Wykaz podręczników i Programów nauczania

    • Szkolny zestaw programów nauczania


    • SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

      rok szklony 2022/2023

     Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie


     Zajęcia edukacyjne

     Klasa

     Tytuł programu

     Autor programu

     Nr w szkolnym zestawie programów

     Wychowanie przedszkolne

     Oddział przedszkolny

     Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”

     Jolanta Wasilewska

      

     SP8-0/22/23

      

     Język angielski

      

     Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

     Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

      

     SP8-0A/22/23

      

     Edukacja wczesnoszkolna

     I

     Program nauczania - uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców” – edukacji wczesnoszkolnej

     Teresa Janicka - Panek

     SP8-1/22/23

     II

     Program nauczania - uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców” – edukacji wczesnoszkolnej

     Teresa Janicka - Panek

     SP8-1/21/22

     III

     Program nauczania - uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców” – edukacji wczesnoszkolnej

     Teresa Janicka - Panek

     SP8-1/20/21

     Etyka

     I -  III

     „Chcemy być lepsi” Program nauczania etyki w klasach I-III szkoły podstawowej

     Marek Gorczyk

     SP8-22/22/23

     Etyka

     IV-VIII

     „Ludzkie ścieżki” kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

     Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

     SP8-22A/22/23

     Język polski

     IV

     Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. „Nowe słowa na start!”

     Marlena Derlukiewicz

     SP8-2/22/23

     V

     Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. „Nowe słowa na start!”

     Marlena Derlukiewicz

     SP8-2/21/22

     VI

     Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. „Nowe słowa na start!”

     Marlena Derlukiewicz

     SP8-2/20/21

     VII

     Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. „Nowe słowa na start!”

     Marlena Derlukiewicz

     SP8-2/19/20

     VIII

     Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. „Nowe słowa na start!”

     Marlena Derlukiewicz

     SP8-2/18/19

     Język angielski

     I

     Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową

     Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

     SP8-3/22/23

     II

     Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową

     Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

     SP8-3/21/22

     III

     Program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową

     Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

     SP8-3/20/21

     IV

     Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII 

     Joanna Stefańska

     SP8-4/22/23

     V

     Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII 

     Joanna Stefańska

     SP8-4/21/22

     VI

     Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII 

     Joanna Stefańska

     SP8-4/20/21

     VII

     Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII 

     Joanna Stefańska

     SP8-4/19/20

     VIII

     Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII 

     Joanna Stefańska

     SP8-4/18/19

     Historia

     IV

     „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

     Tomasz Maćkowski

     SP8-5/22/23

     V

     „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

     Tomasz Maćkowski

     SP8-5/21/22

     VI

     „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

     Tomasz Maćkowski

     SP8-5/20/21

     VII

     „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

     Tomasz Maćkowski

     SP8-5/19/20

     VIII

     „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

     Tomasz Maćkowski

     SP8-5/18/19

     Matematyka

     IV

     „Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

     Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

     SP8-6/22/23

     V

     „Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

     Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

     SP8-6/21/22

     VI

     „Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

     Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

     SP8-6/20/21

     VII

     „Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

     Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

     SP8-6/19/20

     VIII

     „Matematyka z kluczem” Program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

     Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

     SP8-6/18/19

     Przyroda

      

      

      

      

      

     Biologia

     IV

     „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

      

     Jolanta Golanko

      

      

     SP8-7/22/23

     Biologia

     V

     „Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

     Anna Zdziennicka

     SP8-7A/22/23

     VI

     „Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

     Anna Zdziennicka

     SP8-7A/21/22

     VII

     „Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

     Anna Zdziennicka

     SP8-7A/20/21

     VIII

     „Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

     Anna Zdziennicka

     SP8-7A/19/20

     Plastyka

     IV

     Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  „Do dzieła!”

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyński, Natalia Mrozkowiak

     SP8-8/22/23

     V

     Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  „Do dzieła!”

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyński, Natalia Mrozkowiak

     SP8-8/21/22

     VI

     Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  „Do dzieła!”

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyński, Natalia Mrozkowiak

     SP8-8/20/21

     VII

     Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  „Do dzieła!”

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyński, Natalia Mrozkowiak

     SP8-8/19/20

     VIII

     Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  „Do dzieła!”

     Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyński, Natalia Mrozkowiak

     SP8-8/18/19

     Muzyka

     IV

     Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

     Monika Gromek

     Grażyna Kilbach

     SP8-9/22/23

     V

     Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

     Monika Gromek

     Grażyna Kilbach

     SP8-9/21/22

     VI

     Program nauczania muzyki w klasach 4-7 „Klucz do muzyki”

     Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

     SP8-9/20/21

     VII

     Program nauczania muzyki w klasach 4-7 „Klucz do muzyki”

     Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik

     SP8-9/19/20

     Informatyka

     IV

     Program nauczania „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

     Grażyna Koba

     SP8-10/22/23

     IV

     Program nauczania „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

     Grażyna Koba

     SP8-10/21/22

     V

     Program nauczania „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

     Grażyna Koba

     SP8-10/20/21

     VII

     Program nauczania „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII

     Grażyna Koba

     SP8-10A/22/23

     VIII

     Program nauczania „Teraz bajty”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII

     Grażyna Koba

     SP8-10A/21/22 

     Technika

      

      

      

      

      

      

     IV

     Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

     Lech Łabecki, Marta Łabecka

     SP8-11/22/23

     V

     Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

     Lech Łabecki, Marta Łabecka

     SP8-11/21/22

     VI

     Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

     Lech Łabecki, Marta Łabecka

     SP8-11/20/21

     VII

     Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

     Lech Łabecki, Marta Łabecka

     SP8-11/19/20

     WF

     IV

     „WARTOŚCI I AKTUALIZACJE”. Autorski program nauczania wychowania  fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

     Alicja Romanowska

     SP8-12/22/23

     V

     „WARTOŚCI I AKTUALIZACJE”. Autorski program nauczania wychowania  fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

     Alicja Romanowska

     SP8-12/21/22

     VI

     „WARTOŚCI I AKTUALIZACJE”. Autorski program nauczania wychowania  fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

     Alicja Romanowska

     SP8-12/20/21

     VII

     „WARTOŚCI I AKTUALIZACJE”. Autorski program nauczania wychowania  fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

     Alicja Romanowska

     SP8-12/19/20

     VIII

     „WARTOŚCI I AKTUALIZACJE”. Autorski program nauczania wychowania  fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

     Alicja Romanowska

     SP8-12/18/19

     Język niemiecki

     VII

     Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII-VIII

     Anna Abramczyk

      

     SP8-14/22/23

     VIII

     Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII-VIII

     Anna Abramczyk

      

     SP8-14/21/22

     Fizyka

     VII

     Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

     Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

     SP8-15/22/23

     VIII

     Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

     Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik

     SP8-15/21/22

     Chemia

     VII

     Program nauczania w klasach 7-8 szkoły podstawowej

     Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski

     SP8-16/22/23

     VIII

     Program nauczania chemii w szkole podstawowej skorelowany z podręcznikiem „Świat chemii”

     Anna Warchoł

     SP8-16/21/22

     Geografia

     V

     Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta nowa”

     Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

     SP8-17/22/23

     VI

     Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta nowa”

     Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

     SP8-17/21/22

     VII

     Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta nowa”

     Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

     SP8-17/20/21

     VIII

     Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta nowa”

     Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

     SP8-17/19/20

     Wiedza o społeczeństwie

     VIII

     Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

      

     Barbara Furman

     SP8-19/22/23

     Edukacja dla bezpieczeństwa

     VIII

     Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

     Jarosław Słoma

     SP8-21/22/23

     Doradztwo zawodowe

     VII

     Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami

     Alina Dziurkowska, Bożena Fronczek, Sebastian Glaziński, Edyta Kaczmarek, Aneta Karmowska, Renata Maciejczyk, Mariola Modelska, Halina Pasternacka, Anna Sowińska, Edyta Załoga

     SP8-20/22/23

     VIII

     Program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami

     Alina Dziurkowska, Bożena Fronczek, Sebastian Glaziński, Edyta Kaczmarek, Aneta Karmowska, Renata Maciejczyk, Mariola Modelska, Halina Pasternacka, Anna Sowińska, Edyta Załoga

     SP8-20/21/22

      

      

      

      

      

     __________________________________________________________________________________________________________________________________

      

      

     Religia

     Oddział przedszkolny

     Kochamy dobrego Boga

     Komisja Wychowania Katolickiego KEP

     SP8-0B/22/23

     I

     Zaproszeni na ucztę z Jezusem

     Komisja Wychowania Katolickiego KEP

     SP8-13/22/23

     II

     Zaproszeni na ucztę z Jezusem

     Komisja Wychowania Katolickiego KEP

     SP8-13/21/22

     III

     Zaproszeni na ucztę z Jezusem

     Komisja Wychowania Katolickiego KEP

     SP8-13/20/21

     IV

     Poznaję Boga i w Niego wierzę

     Komisja Wychowania Katolickiego KEP

      

     SP8-13A/22/23

     V

     Bóg kocha i zbawia człowieka

     Komisja Wychowania Katolickiego KEP

     SP8-13B/22/23

     VI

     Bóg kocha i zbawia człowieka

     Komisja Wychowania Katolickiego KEP

     SP8-13B/21/22

     VII

     Bóg kocha i zbawia człowieka

     Komisja Wychowania Katolickiego KEP

     SP8-13B/20/21

     VIII

     Pójść za Jezusem Chrystusem

     Komisja Wychowania Katolickiego KEP

     SP8-13C/21/22

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44
   • 227586893 telefony komórkowe Szkoły: 500 641 804; 500 641 796
   • ul. Obrońców Pokoju 44 05-800 Pruszków Poland
   • W czasie ferii oraz wakacji szkoła jest czynna dla interesantów w godzinach 8:00 - 14:00. W piątki interesantów nie przyjmujemy - jest to dzień wewnętrzny placówki.
  • Logowanie